代表性论文

1. Integrative Proteomic Characterization of Human Lung Adenocarcinoma.

Jun-Yu Xu, Chunchao Zhang, Xiang Wang, Linhui Zhai,  Yiming Ma, Yousheng Mao, Kun Qian,Changqing Sun, Zhiwei Liu, Shangwen Jiang, Minghui Wang, Lin Feng, Lei Zhao, Ping Liu, Bo Wang, Xin Zhao, Hui Xie, Xiaoyun Yang, Liyuan Zhao, Yafei Chang, Jingya Jia, Xijun Wang, Yimin Zhang, Yaru Wang, Yikun Yang, Zhixiang Wu, Longhai Yang, Bin Liu, Teng Zhao, Shengguo Ren, Aihua Sun, Yang Zhao, Wantao Ying, Fei Wang, Guangshun Wang, Yi Zhang, Shujun Cheng, Jun Qin, Xiaohong Qian, Yi Wang, Jing Li, Fuchu He, Ting Xiao, and Minjia Tan

Cell,2020,182,245–261

2. Genomic variation in 3,010 diverse accessions of Asian cultivated rice.

Wang, Wensheng; Mauleon, Ramil; Hu, Zhiqiang; Chebotarov, Dmytro; Tai, Shuaishuai; Wu, Zhichao; Li, Min; Zheng, Tianqing; Fuentes, Roven Rommel; Zhang, Fan; Mansueto, Locedie; Copetti, Dario; Sanciangco, Millicent; Palis, Kevin Christian; Xu, Jianlong; Sun, Chen; Fu, Binying; Zhang, Hongliang; Gao, Yongming; Zhao, Xiuqin; Shen, Fei; Cui, Xiao; Yu, Hong; Li, Zichao; Chen, Miaolin; Detras, Jeffrey; Zhou, Yongli; Zhang, Xinyuan; Zhao, Yue; Kudrna, Dave; Wang, Chunchao; Li, Rui; Jia, Ben; Lu, Jinyuan; He, Xianchang; Dong, Zhaotong; Xu, Jiabao; Li, Yanhong; Wang, Miao; Shi, Jianxin; Li, Jing; Zhang, Dabing; Lee, Seunghee; Hu, Wushu; Poliakov, Alexander; Dubchak, Inna; Ulat, Victor Jun; Borja, Frances Nikki; Mendoza, John Robert; Ali, Jauhar; Li, Jing; Gao, Qiang; Niu, Yongchao; Yue, Zhen; Naredo, Ma. Elizabeth B.; Talag, Jayson; Wang, Xueqiang; Li, Jinjie; Fang, Xiaodong; Yin, Ye; Glaszmann, Jean-Christophe; Zhang, Jianwei; Li, Jiayang; Hamilton, Ruaraidh Sackville; Wing, Rod A.; Ruan, Jue; Zhang, Gengyun; Wei, Chaochun; Alexandrov, Nickolai; McNally, Kenneth L.; Li, Zhikang; Leung, Hei

Nature,2018,557(7703)

 

3. Plant roots sense soil compaction through restricted ethylene diffusion.

Pandey, Bipin K.; Huang, Guoqiang; Bhosale, Rahul; Hartman, Sjon; Sturrock, Craig J.; Jose, Lottie; Martin, Olivier C.; Karady, Michal; Voesenek, Laurentius A. C. J.; Ljung, Karin; Lynch, Jonathan P.; Brown, Kathleen M.; Whalley, William R.; Mooney, Sacha J.; Zhang, Dabing; Bennett, Malcolm J.

Science,2021, 371(6526)

4. Gut bacteria selectively promoted by dietary fibers alleviate type 2 diabetes.
Zhao, Liping; Zhang, Feng; Ding, Xiaoying; Wu, Guojun; Lam, Yan Y.; Wang, Xuejiao; Fu, Huaqing; Xue, Xinhe; Lu, Chunhua; Ma, Jilin; Yu, Lihua; Xu, Chengmei; Ren, Zhongying; Xu, Ying; Xu, Songmei; Shen, Hongli; Zhu, Xiuli; Shi, Yu; Shen, Qingyun; Dong, Weiping; Liu, Rui; Ling, Yunxia; Zeng, Yue; Wang, Xingpeng; Zhang, Qianpeng; Wang, Jing; Wang, Linghua; Wu, Yanqiu; Zeng, Benhua; Wei, Hong; Zhang, Menghui; Peng, Yongde; Zhang, Chenhong.
Science, 2018, 359(6380): 1151-1156

5. Structure-guided insights into heterocyclic ring-cleavage catalysis of the non-heme Fe (II) dioxygenase NicX.

Liu, Gongquan; Zhao, Yi-Lei; He, Fangyuan; Zhang, Peng; Ouyang, Xingyu; Tang, Hongzhi; Xu, Ping

Nature Communications,2021, 12(1)

 

6. Systematic functional characterization of antisense eRNA of protocadherin alpha composite enhancer.

Zhou, Yuxiao; Xu, Siyuan; Zhang, Mo; Wu, Qiang   

GENES & DEVELOPMENT,2021,35(19-20):1383-1394

 

7. Roles of KLF4 and AMPK in the inhibition of glycolysis by pulsatile shear stress in endothelial cells.

Han, Yue; He, Ming; Marin, Traci; Shen, Hui; Wang, Wei-Ting; Lee, Tzong-Yi; Hong, Hsiao-Chin; Jiang, Zong-Lai; Garland Jr, Theodore; Shyy, John Y. -J.; Gongol, Brendan; Chien, Shu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2021,118(21)

 

8. GapClust is a light-weight approach distinguishing rare cells from voluminous single cell expression profiles.

Fa, Botao; Wei, Ting; Zhou, Yuan; Johnston, Luke; Yuan, Xin; Ma, Yanran; Zhang, Yue; Yu, Zhangsheng 

Nature Communications,2021,12(1)

 

9. Structural basis for the biosynthesis of lovastatin.

Wang, Jialiang; Liang, Jingdan; Chen, Lu; Zhang, Wei; Kong, Liangliang; Peng, Chao; Su, Chen; Tang, Yi; Deng, Zixin; Wang, Zhijun  

Nature Communications,2021,12(1)

 

10. The origin and impeded dissemination of the DNA phosphorothioation system in prokaryotes.

Jian, Huahua; Xu, Guanpeng; Yi, Yi; Hao, Yali; Wang, Yinzhao; Xiong, Lei; Wang, Siyuan; Liu, Shunzhang; Meng, Canxing; Wang, Jiahua; Zhang, Yue; Chen, Chao; Feng, Xiaoyuan; Luo, Haiwei; Zhang, Hao; Zhang, Xingguo; Wang, Lianrong; Wang, Zhijun; Deng, Zixin; Xiao, Xiang

Nature Communications,2021,12(1)

 

11. A methylotrophic origin of methanogenesis and early divergence of anaerobic multicarbon alkane metabolism .    

Wang, Yinzhao; Wegener, Gunter; Williams, Tom A.; Xie, Ruize; Hou, Jialin; Tian, Chen; Zhang, Yu; Wang, Fengping; Xiao, Xiang

Science Advances,2021,7(27)

 

12. A [3Fe-4S] cluster and tRNA-dependent aminoacyltransferase BlsK in the biosynthesis of Blasticidin S.

Wang, Xiankun; Zhao, Yuchun; Gao, Yaojie; Luo, Xiangkun; Du, Aiqin; Deng, Zixin; Zabriskie, T. Mark; He, Xinyi; Jiang, Ming

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

2021,118(30)

 

13. Identification of an alpha-Oxoamine Synthase and a One-Pot Two-Step Enzymatic Synthesis of alpha-Amino Ketones

Zhou, Ting; Gao, Du; Li, Jia-Xin; Xu, Min-Juan; Xu, Jun  

Organic Letters,2021,23(1):37-41

 

14. A chimeric antigen receptor with antigen-independent OX40 signaling mediates potent antitumor activity.

Zhang, Huihui; Li, Fanlin; Cao, Jiang; Wang, Xin; Cheng, Hai; Qi, Kunming; Wang, Gang; Xu, Kailin; Zheng, Junnian; Fu, Yang-Xin; Yang, Xuanming     

Science Translational Medicine,2021,13(578)

 

15. AUXIN RESPONSE FACTORS 6 and 17 control the flag leaf angle in rice by regulating secondary cell wall biosynthesis of lamina joints.

Huang, Guoqiang; Hu, Heng; van de Meene, Allison; Zhang, Jiao; Dong, Le; Zheng, Shuai; Zhang, Fengli; Betts, Natalie S.; Liang, Wanqi; Bennett, Malcolm J.; Persson, Staffan; Zhang, Dabing   

Plant Cell, 2021,33(9):3120-3133

 

16. DOT1L complex regulates transcriptional initiation in human erythroleukemic cells.

Wu, Aiwei; Zhi, Junhong; Tian, Tian; Cihan, Ali; Cevher, Murat A.; Liu, Ziling; David, Yael; Muir, Tom W.; Roeder, Robert G.; Yu, Ming

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

2021,118(27)

 

 

17. Molecular basis of regio- and stereo-specificity in biosynthesis of bacterial heterodimeric diketopiperazines.

Sun, Chenghai; Luo, Zhenyao; Zhang, Wenlu; Tian, Wenya; Peng, Haidong; Lin, Zhi; Deng, Zixin; Kobe, Bostjan; Jia, Xinying; Qu, Xudong   

Nature Communications,2020,11(1)

 

18. Formation and functionalization of membraneless compartments inEscherichia coli.
Wei, Shao-Peng; Qian, Zhi-Gang; Hu, Chun-Fei; Pan, Fang; Chen, Meng-Ting; Lee, Sang Yup; Xia, Xiao-Xia.
Nature Chemical Biology, 2020, 16(10): 1143-1148.

 

19. Free-Flow Isoelectric Focusing for Comprehensive Separation and Analysis of Human Salivary Microbiome for Lung Cancer.
Jiang, Xiaoteng; Liu, Sha; Zhang, Yan; Ji, Yin; Sohail, Amir; Cao, Chengxi; Wang, Peng; Xiao, Hua.
Analytical Chemistry, 2020, 92(17): 12017-12025.

 

20. Biosynthesis of plant tetrahydroisoquinoline alkaloids through an imine reductase route.
Yang, Lu; Zhu, Jinmei; Sun, Chenghai; Deng, Zixin; Qu, Xudong.
Chemical Science, 2020, 11(2): 364-371.

 

21. A severe leakage of intermediates to shunt products in acarbose biosynthesis.
Zhao, Qinqin; Luo, Yuchang; Zhang, Xin; Kang, Qianjin; Zhang, Dan; Zhang, Lili; Bai, Linquan; Deng, Zixin.
Nature communications, 2020, 11(1): 1-15.

 

22. Intramolecular chaperone-mediated secretion of an Rhs effector toxin by a type VI secretion system.
Pei, Tong-Tong; Li, Hao; Liang, Xiaoye; Wang, Zeng-Hang; Liu, Guangfeng; Wu, Li-Li; Kim, Haeun; Xie, Zhiping; Yu, Ming; Lin, Shuangjun; Xu, Ping; Dong, Tao G.
Nature communications, 2020, 11(1): 1-13.

 

23. Different Roles of Some Key Residues in the S4 Pocket of Coagulation Factor Xa for Rivaroxaban Binding.
Qu Siying; Xu Qin.
CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE, 2019, 40(9): 1918-1925.

 

24. Estimation of Probability Distribution and Its Application in Bayesian Classification and Maximum Likelihood Regression.
Dai, Hao; Wang, Wei; Xu, Qin; Xiong, Yi; Wei, Dong-Qing.
Sciences: Computational Life Sciences, 2019, 11(3): 559-574.

 

25. Establishment of Novel Monoclonal Fabs Specific for Epstein-Barr Virus Encoded Latent Membrane Protein 1.
Li, Gaoxin; Ding, Ling; Ma, Xiaojing; Cai, Qiliang; Ying, Tianlei; Wei, Fang.
Virologica Sinica, 2019, 34(4): 467-470.

 

26. Genome-wide analysis of the barley non-specific lipid transfer protein gene family.
Zhang, Mengyue; Kim, Yujin; Zong, Jie; Lin, Hong; Dievart, Anne; Li, Huanjun; Zhang, Dabing; Liang, Wanqi.
The Crop Journal, 2019, 7(1): 65-76.

 

27. Metal-dependent anaerobic methane oxidation in marine sediment: Insights from marine settings and other systems.
Liang, Lewen; Wang, Yinzhao; Sivan, Orit; Wang, Fengping.
Science China Life Sciences, 2019: 1-9.

 

28. Core Metabolic Features and Hot Origin of Bathyarchaeota.
Feng, Xiaoyuan; Wang, Yinzhao; Zubin, Rahul; Wang, Fengping.
Engineering, 2019, 5(3): 498-504.

 

29. Distinct contribution of PD-L1 suppression by spatial expression of PD-L1 on tumor and non-tumor cells.
Zhang, Xiaoqing; Cheng, Chen; Hou, Jiyan; Qi, Xinyue; Wang, Xin; Han, Ping; Yang, Xuanming.
Molecular plant, 2019, 12(2): 229-247.

 

30. Phytochrome B and AGB1 Coordinately Regulate Photomorphogenesis by Antagonistically Modulating PIF3 Stability in Arabidopsis.
Xu, Pengbo; Lian, Hongli; Xu, Feng; Zhang, Ting; Wang, Sheng; Wang, Wenxiu; Du, Shasha; Huang, Jirong; Yang, Hong-Quan.
Molecular plant, 2019, 12(2): 229-247.

 

31. Bacterial Consortium-Based Sensing System for Detecting Organophosphorus Pesticides.
Khatun, Mst Afroza; Hoque, Md Anarul; Zhang, Yong; Lu, Ting; Cui, Li; Zhou, Ning-Yi; Feng, Yan.
Analytical chemistry, 2018, 90(17): 10577-10584.

 

32. Growth of sedimentary Bathyarchaeota on lignin as an energy source.
Yu, Tiantian; Wu, Weichao; Liang, Wenyue; Lever, Mark Alexander; Hinrichs, Kai-Uwe; Wang, Fengping.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(23): 6022-6027.

 

33. Structural basis for the recognition of sulfur in phosphorothioated DNA.
Liu, Guang; Fu, Wencheng; Zhang, Zhenyi; He, Yao; Yu, Hao; Wang, Yuli; Wang, Xiaolei; Zhao, Yi-Lei; Deng, Zixin; Wu, Geng; He, Xinyi.
Nature communications, 2018, 9(1): 1-12.

 

34. Rice actin binding protein RMD controls crown root angle in response to external phosphate.
Huang, Guoqiang; Liang, Wanqi; Sturrock, Craig J.; Pandey, Bipin K.; Giri, Jitender; Mairhofer, Stefan; Wang, Daoyang; Muller, Lukas; Tan, Hexin; York, Larry M.; Yang, Jing; Song, Yu; Kim, Yu-Jin; Qiao, Yang; Xu, Jian; Kepinski, Stefan; Bennett, Malcolm J.; Zhang, Dabing.
Nature communications, 2018, 9(1): 1-9.

 

35. Rice actin binding protein RMD controls crown root angle in response to external phosphate.
Huang, Guoqiang; Liang, Wanqi; Sturrock, Craig J.; Pandey, Bipin K.; Giri, Jitender; Mairhofer, Stefan; Wang, Daoyang; Muller, Lukas; Tan, Hexin; York, Larry M.; Yang, Jing; Song, Yu; Kim, Yu-Jin; Qiao, Yang; Xu, Jian; Kepinski, Stefan; Bennett, Malcolm J.; Zhang, Dabing.
Nature communications, 2018, 9(1): 1-9.

 

36. Efficient molecular evolution to generate enantioselective enzymes using a dual-channel microfluidic droplet screening platform.
Ma, Fuqiang; Chung, Meng Ting; Yao, Yuan; Nidetz, Robert; Lee, Lap Man; Liu, Allen P.; Feng, Yan; Kurabayashi, Katsuo; Yang, Guang-Yu.
Nature communications, 2018, 9(1): 1-8.

 

37. Structural Insights into the Broad Substrate Specificity of a Novel Endoglycoceramidase I Belonging to a New Subfamily of GH5 Glycosidases.
Han, Yun-Bin; Chen, Liu-Qing; Li, Zhuo; Tan, Yu-Meng; Feng, Yan; Yang, Guang-Yu.
Journal of Biological Chemistry, 2017, 292(12): 4789-4800.

 

38. An ionic coordination hybrid hydrogel for bioseparation.
Liu, Zhen; Xia, Zhijun; Fan, Liuyin; Xiao, Hua; Cao, Chengxi.
Chemical Communications, 2017, 53(43): 5842-5845.

 

39. Biosynthesis of the pyrrolidine protein synthesis inhibitor anisomycin involves novel gene ensemble and cryptic biosynthetic steps.
Zheng, Xiaoqing; Cheng, Qiuxiang; Yao, Fen; Wang, Xiaozheng; Kong, Lingxin; Cao, Bo; Xu, Min; Lin, Shuangjun; Deng, Zixin; Chooi, Yit-Heng; You, Delin.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017, 114(16): 4135-4140.