Chenhong Zhang

Research Professor

 • Tel: +86-021-34204878
 • Email: zhangchenhong@sjtu.edu.cn

Selected Publications

 • •  

  C. Zhang, M. Derrien, F. Levenez, et.al. Ecological robustness of the gut microbiota in response to ingestion of transient food-borne microbes. ISME J. 10(9)2235-45

  •  

  C. Zhang, H. Li, A, Yin, et.al., Dietary Modulation of Gut Microbiota Contributes to Alleviation of Both Genetic and Simple Obesity in Children. EbioMedicien. 2 (2015) 968–984 

  •  

  C. Zhang, S. Li, L. Yang, P. Hang, W. Li, S. Wang, G. Zhao, M. Zhang, X. Pang, Z. Yan, Y. Liu, L. Zhao. Structural modulation of gut microbiota in life-long calorie-restricted mice. Nature communications. 2013, 4: 2163

  •  

  C. Zhang, M. Zhang, X. Pang, Y. Zhao, L. Wang, L. Zhao. Structural resilience of the gut microbiota in adult mice under high-fat dietary perturbations. ISME J. 2012 Oct, 6(10):1848-57

  •  

  C. Zhang, M. Zhang, S. Wang,R. Han, Y. Cao, W. Hua, Y. Mao, X. Zhang, X. Pang, C. Wei, G. Zhao, Y. Chen, L. Zhao. Interactions between gut microbiota, host genetics and diet relevant to development of metabolic syndromes in mice. ISME J. 2010 Feb, 4(2):232-41

 • •  

  Liping Zhao#*, Feng Zhang#, Xiaoying Ding#, Guojun Wu#, Yan Y. Lam#, Xuejiao Wang, Huaqing Fu, Xinhe Xue, Chunhua Lu, Jilin Ma, Lihua Yu,Chengmei Xu, Zhongying Ren, Ying Xu, Songmei Xu, Hongli Shen, Xiuli Zhu, Yu Shi, Qingyun Shen, Weiping Dong, Rui Liu, Yunxia Ling, Yue Zeng, Xingpeng Wang, Qianpeng Zhang, Jing Wang, Linghua Wang, Yanqiu Wu, Benhua Zeng, Hong Wei, Menghui Zhang, Yongde Peng*, Chenhong Zhang*, Gut bacteria selectively promoted by dietary fibers alleviate type 2 diabetes, Science. 2018, 359: 1151-1156.

  •  

  Liying Zhang, Xinhe Xue, Rui Zhai, Xin Yang, Hui Li, Liping Zhao, Chenhong Zhang*, Timing of Calorie Restriction in Mice Impacts Host Metabolic Phenotype with Correlative Changes in Gut Microbiota, mSystems. 2019,4(6): e00348-19 

  •  

  Pan F, Zhang L, Li M, Hu Y, Zeng B, Yuan H, Zhao L, Zhang Chenhong*. Predominant gut Lactobacillus murinus strain mediates anti-inflammaging effects in calorie-restricted mice. Microbiome.2018;6(1):54.

  •  

  Yao X.M#Zhang C.H.#, Xing X.#, Xue G., Zhang Q.P., Pan F.W., Wu G.J., Hu Y.X.,  Guo Q.D., Lu A.L., Zhang X.M., Zhou R.B., Tian Z.G., Zeng B.H., Wei H., Strober W., Zhao L.P.*, Meng G.X.*, Remodelling of the gut microbiota by hyperactive NLRP3 induces regulatory T cells to maintain homeostasis. Nature Communications, 8:1896

  •  

  H. Liu#, X. Chen#, X. Hu#, H. Niu, R. Tian, H. Wang, H. Pang, L. Jiang, B. Qiu, X. Chen, Y. Zhang, Y.i Ma, S. Tang, H. Li, S. Feng, S. Zhang*, C. Zhang*,Alterations in the gut microbiome and metabolism with coronary artery disease severity, Microbiome, (2019) 7:68