Yongchun Zhang

Tenure-track Associate Professor

 • Tel: +86-021
 • Email: yongchun_zhang@sjtu.edu.cn
 • Address: Shanghai Jiao tong University School of Life Sciences and Biotechnology, 800 Dongchun Road, Minhang, Shanghai 200240
 • Lab Web: https://zhangyongchun1.wixsite.com/zhanglab
 • We are using various approaches, including mouse genetics, 3D organoids, molecular technologies, and bioinformatics, to study stem cells, development, regeneration, and cancer in the esophagus. 

Selected Publications

 • •  

  3D Modeling of Esophageal Development using Human PSC-Derived Bas al Progenitors Reveals a Critical Role for Notch Signaling. 2018 Cell Stem Cell. 4;23(4):516-529. Yongchun Zhang, Ying Yang, Ming Jian g, Sarah Xuelian Huang, Wanwei Zhang, Denise Al Alam, Soula Danopoulos, Munemasa Mori, Ya-Wen Chen, Revathi Balasubramanian, Susan a M. Chuva de Sousa Lopes, Carlos Serra, Monika Bialecka, Eugene Kim, Sijie Lin, Ana Luisa Rodrigues Toste de Carvalho, Paul N. Riccio, Wellington V. Cardoso, Xin Zhang, Hans-Willem Snoeck, Jianwen Que.

  •  

  BMP signaling in development, stem cells, and diseases of the gastrointestinal tract. 2020 Annual Review of Physiology. 82:251-273. Yongchun Zhang, Jianwen Que.

  •  

  Use of hPSC-derived 3D organoids and mouse genetics to define the roles of YAP in the development of the esophagus. 2019 Development. Dominique D Bailey#, Yongchun Zhang#, Benjamin J van Soldt#, Ming Jiang, Supriya Suresh, Hiroshi Nakagawa, Anil K Rustgi, Seema S Aceves, Wellington V Cardoso, Jianwen Que. (#co-first authors)

  •  

  • CCN1 Regulates Chondrocyte Maturation and Cartilage Development. 2016 Journal of Bone and Mineral Research. 31 (3), 549-559. Yongchun Zhang, Tzong-jen Sheu, Donna Hoak, Jie Shen, Matthew J Hilton, Michael J Zuscik, Jennifer H Jonason, Regis J O'Keefe.

  •  

  Development and stem cells of the esophagus. 2017 Seminars in Cell & Developmental Biology. 66, 25-35. Yongchun Zhang, Ming Jiang, Eugene Kim, Sijie Lin, Kuancan Liu, Xiaopeng Lan, Jianwen Que.

 • •  

  BMP-TAK1 (MAP3K7) induces adipocyte differentiation through PPARγ signaling. 2017 Journal of Cellular Biochemistry. 118 (1), 204-210. Yongchun Zhang, Regis J O'Keefe, Jennifer H Jonason.

  •  

  Transitional basal cells at the squamous-columnar junction generate Barrett's esophagus. 2017 Nature. 26;550(7677):529-533. Ming Jiang, Haiyan Li, Yongchun Zhang, Ying Yang, Rong Lu, Kuancan Liu, Sijie Lin, Xiaopeng Lan, Haikun Wang, Han Wu, Jian Zhu, Zhongren Zhou, Jianming Xu, Dong-Kee Lee, Lanjing Zhang, Yuan-Cho Lee, Jingsong Yuan, Julian A. Abrams, Timothy C. Wang, Antonia R. Sepulveda, Qi Wu, Huaiyong Chen, Xin Sun, Junjun She, Xiaoxin Chen, Jianwen Que.

  •  

  Isl1 regulation of Nkx2. 1 in the early foregut epithelium is required for trachea-esophageal separation and lung lobation. 2019 Developmental Cell. Eugene Kim, Ming Jiang, Huachao Huang, Yongchun Zhang, Natalie Tjota, Xia Gao, Jacques Robert, Nikesha Gilmore, Lin Gan, Jianwen Que.

  •  

  • Wnt/Fgf crosstalk is required for the specification of basal cells in the mouse trachea. 2019 Development. 146 (3), dev171496.Zhili Hou, Qi Wu, Xin Sun, Huaiyong Chen, Yu Li, Yongchun Zhang, Munemasa Mori, Ying Yang, Jianwen Que, Ming Jiang.

  •  

  Pharmacological targeting of p38 MAP-Kinase 6 (MAP2K6) inhibits the growth of esophageal adenocarcinoma. 2018 Cellular Signalling. 51, 222-232.Sijie Lin, Kuancan Liu, Yongchun Zhang, Ming Jiang, Rong Lu, Christopher J Folts, Xia Gao, Mark D Noble, Tingting Zhao, Zhongren Zhou, Xiaopeng Lan, Jianwen Que.