Li Tao

 • Tel:
 • Email: lisuitao@sjtu.edu.cn
 • Address:

Selected Publications

 • •  

  Tao Li#, Zhi-Jing Xu, Ning-Yi Zhou*. 2023. Aerobic degradation of the antidiabetic drug metformin by Aminobacter sp. strain NyZ550. Environ Sci Technol, 2023, 57:1510-1519.

  •  

  Tao Li#, Jia Xu, Amy L. Brower, Zhi-Jing Xu, Ying Xu, Jim C. Spain*, Ning-Yi Zhou*. Molecular basis and evolutionary origin of 1-nitronaphthalene catabolism in Sphingobium sp. strain JS3065. Appl Environ Microbiol, 2023, 2023, 89(1): e0172822.

  •  

  Zhi-Jing Xu#, Jim C. Spain, Ning-Yi Zhou, Tao Li*. Biodegradation of 3-chloronitrobenzene and 3-bromonitrobenzene by Diaphorobacter sp. strain JS3051. Appl Environ Microbiol, 2022, 88(8):e0243721.

  •  

  Chao-Fan Yin#, Ying Xu, Tao Li, Ning-Yi Zhou*. 2022. Wide distribution of the sad gene cluster for sub-terminal oxidation in alkane utilizers. Environ Microbiol, 24:6307-6319.

  •  

  Tao Li#, Yi-Zhou Gao, Jia Xu, Shu-Ting Zhang, Yuan Guo, Jim C. Spain, Ning-Yi Zhou*. A recently assembled degradation pathway for 2,3-dichloronitrobenzene in Diaphorobacter sp. strain JS3051. mBio, 2021, 12(4): e02231-21.

 • •  

  Yi-Zhou Gao#, ML Palatucci, LA Waidner, Tao Li, Yuan Guo, Jim C. Spain*, Ning-Yi Zhou*. A Nag-like dioxygenase initiates 3,4-dichloronitrobenzene degradation via 4,5-dichlorocatechol in Diaphorobacter sp. strain JS3050. Environ Microbiol, 2021, 23:1053-1065.